Links

Andere nationale olympiades en wedstrijden

Andere populair-wetenschappelijke links

Sponsoren en ondersteuning

De Rijksniversiteit Groningen is hoofdsponsor en gastheer van de Nationale Scheikundeolympiade 2017.

Daarnaast wordt de olympiade ondersteund door:

SLO Ministerie van OCW Cito
KNCV VNCI NVON ASML
Lorentz Casimir Lyceum Eindhoven Radboud Universiteit Nijmegen Vrije Universiteit Amsterdam Universiteit van Amsterdam
Noordhoff Uitgevers Wetenschap in Beeld Uitgeverij Malmberg Texas Instruments