Goede prestaties door Nederlandse scholieren bij de Internationale Chemie Olympiade in Zuid-Korea

Tijdens de 38e Internationale Chemie Olympiade, met als thema 'Chemistry for Life, Chemistry for Better Life', die dit jaar van 2 tot en met 11 juli in Gyeongsan, een hele oude stad in Zuid-Korea, gehouden werd heeft de Nederlandse equipe drie medailles behaald. 267 studenten, afkomstig uit 65 landen, bonden de strijd met elkaar aan. Casper van der Wel (Gemeentelijk Gymnasium Hilversum) behaalde een zilveren medaille en Geert Folkertsma (Agnieten College, locatie Meander, Zwolle) en Jan Willem Wennemars (Agnieten College, locatie Meander, Zwolle) behaalden in dit sterke internationale krachtenveld een bronzen medaille. Rianne Lous (Christiaan Huygens College, Eindhoven) kreeg een certificaat van deelname. Het beste resultaat werd behaald door Hwan BAE uit Zuid Korea. Het beste practicum was van Cheng-Yi KAO uit Taiwan. De beste theorie was van Lichao CAi uit China. De beste vrouwelijke olympiste was Hande BOYACI (Turkije).

De Internationale Chemie Olympiade is een wedstrijd in het oplossen van theoretische en praktische problemen waarvoor chemische kennis en vooral creativiteit, inventiviteit en doorzettingsvermogen nodig zijn. Het practicum van deze olympiade bestond uit 3 onderdelen. Bij de spectrofotometrische bepaling kon iedere student beschikken over een eigen spectrofotometer en een laptop om de meetgevens te verwerken. Jammer genoeg was het practicum veel te lang, mede doordat een 20-tal titraties uitgevoerd moest worden. Hierdoor was de helft van de studenten niet in staat het practicum af te ronden. De theorietoets bestond uit 11 opgaven en besloeg een kleine 30 pagina's. De eerste drie opgaven hadden een sterk natuurkundig karakter. Ze behandelden het heelal, de oerknal en de elementensamenstelling van een ster. Het biochemische gedeelte ging over basenparing bij DNA en suikers. De organische opdrachten hadden betrekking op terpenen en nitrenen. Het fysisch-chemische gedeelte bestond uit elektrochemie en oppervlaktechemie en oplosbaarheden. Al met al was het een lange toets met veel rekenwerk. De bedoeling van deze ▀-competitie is om veelbelovende leerlingen uit de hele wereld met elkaar in contact te brengen. De organisatie is daar deze keer buitengewoon goed in geslaagd. Kosten noch moeite werden gespaard om het evenement goed te laten verlopen. Jammer genoeg gooide een overtrekkende typhoon roet in het eten, waardoor een gedeelte van het excursieprogramma afgelast werd.
Nederland deed dit jaar voor de 27e keer mee. De vier deelnemers voor Nederland waren de winnaars van de nationale eindronde, die dit jaar georganiseerd werd door de Universiteit Twente in Enschede.
De scheikundeolympiade wordt onder meer gesteund door het Ministerie van OC&W, de NVON, de SLO, Het CiTO, de KNCV, de VNCI, de RuG, de VU en de RU Nijmegen, Het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum en het Candea College Duiven. Doelen van de olympiade zijn het verhogen van de belangstelling voor de chemie en het scheikundeonderwijs Ún het stimuleren van veelbelovende leerlingen.